Tuesday, December 1, 2009

region 5 camp pictures v.21 comment:

ADYC REGION 5 said...

Shallom semua,

Dengan jayanya R5 youth camp tahun ini berjaya diadakan di St Helen's Serian. Many thanks diucapkan kepda semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Begitu juga kepda PCC serta WF yang begitu supportive dalam segala urusan serta tanggangjawab. Kalaulah semua Parish mempunyai ahli2 PCC serta WF yang sebegitu bekerjasama serta menyokong antara satu sama lain, maka kita akan dapat melihat berkat serta kemuliaan yang melimpah.